อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อะกีดะฮสะลัฟนักหะดิษเชื่อและเป็นพยานว่า อัลลอฮอยู่เหนือฟากฟ้าทั้งเจ็ด


อิหม่ามอัศศอบูนีย์ (ฮ. ศ 449) กล่าวว่า

ويعتقدأصحابالحديثويشهدونأناللهسبحانهوتعالىفوقسبعسمواتهعلىعرشهمستوكمانطقبهكتابهفيقولهعزوجلفيسورةالأعراف: (إنربكماللهالذيخلقالسماواتوالأرضفيستةأيامثماستوىعلىالعرش)

บรรดานักหะดิษเชื่อและพวกเขาเป็นพยานว่า อัลลอฮ (ซ. บ) ทรงอยู่เหนือเจ็ดชั้นฟ้าของพระองค์ทรงเป็นผู้สถิตเหนืออะรัชดังเช่นทีคัมภีร์ของพระองค์ได้พูดไว้ในคำตรัสของพระองค์ผู้ทรงสูงส่งและทรงเลิศยิ่งในซูเราะฮอั ลอะอรอฟที่ว่า

إنربكماللهالذيخلقالسماواتوالأرضفيستةأيامثماستوىعلىالعرش

แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นคืออัลลออฮืผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินภายในหกวันแล้วสถิตย์อยู่บนลังลังค์ - ดูอะกีดะฮสะลัฟอัศหาบิลหะดิษหน้า 175

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น