อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

จงโต้ตอบความชั่ว ด้วยสิ่งที่ดีงามขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม)...
อยู่ในมักก๊ะฮฺท่านนบีจำเป็นต้องเดินผ่านบ้านของหญิงชาวยิวคนหนึ่ง
ซึ่งคอยกลั่นแกล้งท่านด้วยการเอาขยะขว้างใส่ท่านเป็นประจำทุกวัน
โดยที่ท่านไม่โต้ตอบนาง
วันหนึ่ง เมื่อท่านเดินผ่านบ้านผู้หญิงชาวยิวคนนี้
แต่ไม่มีขยะขว้างใส่ท่านเหมือนปกติ
ท่านจึงสอบถามคนข้างบ้านของนาง
และเมื่อทราบว่าหญิงชาวยิวคนนี้ไม่สบาย
ท่านก็ขออนุญาตเข้าไปเยี่ยม หญิงชาวยิวผู้นั้นตกใจมาก
เมื่อเห็นท่านนบีมุฮัมมัด เพราะนางคิดว่าท่านจะแก้แค้น
แต่สิ่งที่ท่านทำกลับมิได้เป็นเช่นนั้น
ท่านวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้หญิงชาวยิวผู้กลั่นแกล้งท่านทุกวัน
หายจากการป่วยโดยเร็วและลาจากไป
หลังจากนั้น เมื่อหญิงชาวยิวหายจากการป่วย
นางก็ได้มาพบท่านและหันมารับอิสลามโดยที่ท่านนบี
ยังไม่ได้สอนเรื่องอิสลามให้แก่นางเลย
อัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้ว่า :
"และจงตอบโต้ (การกระทำอันเลวร้ายของผู้อื่น) ด้วยสิ่งที่ดีงามกว่า
แล้วเมื่อนั้น ผู้ที่เคยมีอริระหว่างตัวท่านกับตัวเขา ก็จะเป็นเยี่ยงมิตรอันอบอุ่น” (41:34)


.....................
อับดุลรอมาน  หะระตีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น