อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การขาดละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้่งติดต่อกัน

صلاة يوم الجمعة

 หากมุสลิมชายที่บรรลุศาสนภาวะ (หมายถึง เขาเริ่มมีการฝันเปียกแล้ว) หรือไม่ใช่ผู้ป่วย หรือกรณีที่มิใช่บุคคลได้รับการยกเว้นทางศาสนาโดยไม่ต้องมาละหมาดวันศุกร์(ญุมอัต) แล้วเขาไม่มาละหมาดวันศุกร์ถึง 3 ครั้งด้วยกัน พระองค์จะประทับตราเขาให้เป็นบุคคลที่หลงลืม เป็นบุคคลที่เพิกเฉยต่อการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ นั่นหมายถึงความอัปยศที่บ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮฺซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อย่างรุนแรงยิ่ง ดังนั้นวาญิบสำหรับมุสลิมชายจะต้องให้ความสนใจต่อการละหมาดวันศุกร์ด้วย

ท่านรสูลุลลอฮฺที่กล่าวไว้ว่า

  •  “ บุคคลใดที่ละทิ้งการนมาซวันศุกร์ 3 ครั้งในสภาพที่เพิกเฉย (ไม่สนใจ) พระองค์อัลลอฮฺ(จะ) ทรงประทับบนหัวใจของเขา (ให้เป็นผู้ที่หลงลืม) “ (บันทึกโดยบุคอรีย์,มุสลิม,ติรฺมิซีย์,อบูดาวูด และนะสาอีย์)


การละทิ้งการละหมาดวันศุกร์ถือเป็นบาปใหญ่ ฉะนั้นจำเป็นสำหรับเขาจะต้องเตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว) ยังพระองค์อัลลอฮฺ

โดยมีเงื่อนไขให้กระทำ 3 ข้อต่อไปนี้
 1. ให้เสียใจในสิ่งที่ตนเองกระทำความผิดที่ผ่านมา (หากร้องไห้ด้วยถือว่าประเสริฐยิ่ง)
2. ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปละทิ้งการละหมาดวันศุกร์อีก
 3. ตั้งแต่นี้ต่อไปจะต้องละหมาดวันศุกร์ในครบทุกศุกร์ หากกระทำทั้งสามข้อข้างต้น อินชาอัลลอฮฺหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺوالله أعلم بالصواب

✿ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✿


1 ความคิดเห็น: