อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การสลามและกล่าวสลามเมื่อก่อนจะเลิกละหมาด

                  เมื่อผู้ละหมาดได้กล่าวดุอาอ์ตะชะฮุด กล่าวเศาะละวาตนบีและดุอาอ์ก่อนให้สลามในตะชะฮฺฮุดครั้งสุดท้ายแล้ว เมื่อเขาจะเลิกละหมาด ให้ผู้ละหมาดสลามด้วยการผินหน้าด้านขวาและด้านซ้ายไปทางด้านผู้ร่วมละหมาด เพื่อบ่งบอกถึงการเสร็จสิ้นละหมาดอย่างสมบูรณ์

ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กล่าวว่า
กุญแจของละหมาด คือการอาบน้ำละหมาด การเริ่มต้นละหมาด คือการตักบีรฺ ส่วนการสิ้นสุดละหมาด คือ การให้สลาม (บันทึกหะดิษโดยอะหฺมัด หะดิษเลขที่ 15333 สายรายงานหะดิษเศาะเฮียะฮฺ)

การให้สลามตามสุนนะฮฺนบี มีดังนี้

วิธีที่หนึ่ง

ให้ผู้ละหมาดหันหน้าไปทางขวา จนกระทั้งแก้มขวาถูกเห็นจากทางด้านหลัง
พร้อมกล่าวว่า

 السلام عليكم ورحمة الله
อัสส่าลามุอ้าลัยกุม ว่า เราะหม่าตุลลอฮฺ
ความหมาย

ขอความสันติสุข และความเมตตาจากอัลลอฮฺจงประสบแด่พวกท่าน

จากนั้นให้หันหน้าไปทางซ้าย จนกระทั้งแก้มซ้ายถุกเห็นจากด้านหลัง
พร้อมกล่าวว่า

 السلام عليكم ورحمة الله
อัสส่าลามุอ้าลัยกุม ว่า เราะหม่าตุลลอฮฺ

ความหมาย

ขอความสันติสุข และความเมตตาจากอัลลอฮฺจงประสบแด่พวกท่าน
(จากหลักฐานหะดิษที่เศาะเฮียะฮฺ รายงานจากท่านอัมมารฺ บุตรของยาสิรฺ ร่อฎียัลลอฮุอันฮุ บันทึกหะดิษโดย นะสาอีย์ หะดิษเลขที่ 1130)

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·.¸> <-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·.¸>

วิธีที่สอง

ให้ผู้ละหมาด หันหน้าไปทางขวา
พร้อมกล่าวว่า

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

อัสส่าลามุอ้าลัยกุม ว่า เราะหม่าตุลลอฮี ว่าบ้าร่อกาตุฮฺ

ความหมาย

ขอความสันติสุข และความเมตตา และความจำเริญจากอัลลอฮฺจงประสบแด่พวกท่าน

จากนั้นให้ผู้ละหมาดหันหน้าไปทางซ้าย

พร้อมกล่าวว่า

 السلام عليكم ورحمة الله

อัสส่าลามุอ้าลัยกุม ว่า เราะหม่าตุลลอฮฺ

ความหมาย

ขอความสันติสุข และความเมตตาจากอัลลอฮฺจงประสบแด่พวกท่าน
(จากหลักฐานหะดิษที่สายรายงานเศาะเอียะฮฺ รายงานหะดิษโดยท่านวาอิล ร่อฎียัลลอฮุอันฮุ บันทึกหะดิษโดยอบูดาวูด หะดิษเลขที่ 849)

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·.¸><-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·.¸>

วิธีที่สาม

ให้ผู้ละหมาดหันหน้าไปทางขวา
พร้อมกล่าวว่า

 السلام عليكم ورحمة الله
อัสส่าลามุอ้าลัยกุม ว่า เราะหม่าตุลลอฮฺ

ความหมาย

ขอความสันติสุข และความเมตตาจากอัลลอฮฺจงประสบแด่พวกท่าน

จากนั้นให้ผู้ละหมาดหันหน้าไปทางซ้าย
พร้อมกล่าวว่า

السلام عليكم
อัสส่าลามุอ้าลัยกุม

ความหมาย

ขอความสันติสุข จงประสบแด่พวกท่าน
(จากหลักฐานหะดิษที่เศาะเฮียะฮฺ รายงานหะดิษโดยท่านอิบนุ อุมัรฺ ร่อฎียัลลอฮุอันฮุ บันทึกหะดิษโดยนะซาอีย์ หะดิษเลขที่ 1304)

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·.¸><-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·.¸>

วิธีที่สี่

ให้ผู้ละหมาดหันใบหน้าไปทางขวาเล็กน้อยเท่านั้น โดยไม่ต้องหันหน้าไปทางด้านซ้ายแต่อย่างใด
พร้อมกล่าวว่า

السلام عليكم
อัสส่าลามุอ้าลัยกุม

ความหมาย

ขอความสันติสุข จงประสบแด่พวกท่าน

จากหลักฐานหะดิษ รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎียัลลอฮุอันฮา เล่าว่า
ปรากฏว่าท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ให้สลามในขณะ(จะเสร็จละหมาด ซึ่งท่ารสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ให้สลามเพียงครั้งเดียว โดยหันหน้าไปด้านขวาเล็กน้อย (บันทึกหะดิษโดยอัตติรฺมีซีย์ หะดิษเลขที่ 273 เป็นหะดิษเศาะเฮียะฮฺ)

والله أعلم بالصواب


✿ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✿

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น