อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รุก่นอิสลาม และรุก่นอิหม่านไม่พออีกหรือ


ซีฟัต(คุณลักษณะ) ที่กลุ่มดะวะฮ์ตับลิฆคิดขึ้น มีอยู่ 6 ประการ


1) ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ มูฮัมมาดูรรอซูลลุลลอฮ์ (ข้อนี้ตรงกับรุก่นอิสลามข้อแรก ซึ่งมี 5 ประการ)


2) ละหมาด (ข้อนี้ตรงกับรุก่นอิสลามข้อ 2)
3)อิลมู (การศึกหาความรู้) และซิเกรฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮ์)
4) อิกรอมมุสลิมีน (อิกรอมให้เกียรติทุกคน
5) อิคลาส
6) มูญาฮาดะฮ์ (การสละชีวิต ทรัพย์สิน ไปในหนทางของอัลลอฮฺ ด้วยการฮิจเราะฮ์และนุสเราะฮ์)
ซีฟัตเหล่านี้หากพิจารณาตามลักษณะคำศัพท์ ก็จะอยู่ในคำสอนอิสลาม แต่ซีฟัตเหล่านี้ไม่เคยปรากฏที่กำหนดขึ้นโดยท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะซัลลัม) หรือโดยบรรดาเศาะหาบะฮ์ หรือบรรดานักวิชาการยุคต้น เมื่อมันเป็นเรื่องศาสนาก็จะกำหนดเองเออเองไม่ได้ มันเพียงพอแล้วสำหรับรุก่นอิสลาม 5 ประการ และรุก่นอีหม่าน 6 ประการ สำหรับประชาชาติอิสลามที่ต้องศรัทธาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


วัลลอฮุอะอฺลัม


หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆของซีฟัตดังกล่าวที่มีการกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานรองรับ เช่น  


กรณีซีฟัตข้อ 3 อิลมู ระบุว่า ผู้ที่ออกไปในตอนเช้าเพื่อศึกษาในหนึ่งอายะฮ์ดีกว่าเขาละหมาดสุนัตถึง 100 รอกาอัต ผู้ที่ออกไปในตอนเช้าเพื่อศึกษาหาความรู้ 1 บท เขาจะปฏิบัติแล้วหรือยังไม่ปฏิบัติก็ดีกว่าเขาละหมาดสุนัตถึง 1,000 รอกาอัต  สิ่งถูกสร้างทั้งในฟากฟ้าและแผ่นดินทั้งหมด


กรณีซีฟัตข้อ 4 อิกรอมมุสลิมีน ระบุว่า ผู้ใดก็ตามที่ออกไปในหนทางเพื่อจัดการกิจกรรมอันจำเป็นในนามของพี่น้องของเขาดีกว่าการเอี๊ยะติกาฟถึง 10 ปี ผู้ใดเอี๊ยะติกาฟ 1 วันเพื่อความโปรดปรานของอ.ล.(ซ.บ.)เขาจะห่างจากไฟนรก 3 สนามเพลาะ (สนามเพลาะหนึ่งกว้างระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดิน )


ซีฟัตข้อ 6 มูญาฮาดะฮ์ ระบุ ทุกๆทรัพย์สินที่ใช้จ่ายไป ทุกๆซิเกร การตัสเบี๊ยะ ทุกๆอาม้าลในวิถีทางของ อ.ล. (ซ.บ.) จะได้รับผลบุญตดบแทน 700,000 เท่า การดุอาของผู้พยายามในหนทางของ อ.ล.(ซ.บ.) จะถูกตอบรับเหมือนกับดุอาของบรรดานบี (อ.ล.) แห่งบนีอิสรออีล


แล้วด้วยเหตุผลอันใดเล่า หากคิดจะเชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมอุดมการณ์ ร่วมทำความดี แต่กลับต้องกุ หรืออ้างผลตอบแทนเหล่านั้นโดยไม่มีที่มา หรือหลักฐานรองรับอีกเล่า???


 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น