อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ดะวะฮ์ตับลิฆ ภรรยาจะได้เข้าสวรรค์ก่อนสามี 500 ปี แล้วสามีไปอยู่ไหน?
อาม้าล 8 ประการ ที่กลุ่มดะวะฮ์ตับลิฆกำหนดขึ้น คือ
1- สร้างสิ่งแวดล้อม ศาสนาให้เกิดขึ้นในบ้านจนในบ้านมีอาม้าลศาสนา เช่น ละหมาด ; อ่านอัลกุรอาน ; ซิเกร ; ตออัตต่อสามี และอื่นๆ ซุนนะหท่านนาบี(ซ.ล.) ต่างประเทศ
2- พยายามให้ตะเล็มเกิดขึ้นในบ้าน
1) ตะเล็มกีตาบี
2) ฮัลเกาะอัลกุรอาน
3) อาดับต่างๆ
4) หกซีฟัต
5) มาซาเอล
6) อูโสล 12 ข้อ
7) ตัรฆีบลูกๆ สามีตัรฆีบภรรยา
3- อัตตะซีม ซุนนะให้ความสำคัญ ซุนนะท่านนาบี (ซ.ล.) เช่นทำอะไรให้ความสำคัญซุนนะหท่านนาบี(ซ.ล.) ทุกๆซุนนะถึงเราจะยากจน แต่มีซุนนะหอยู่ในบ้าน เราก็มีความสุข ถึงเราจะร่ำรวยแต่ไม่มีซุนนะอยู่ในบ้านเราก้อไม่มีความสุข ไม่มีบารอกัตในการเป็นอยู่ วุ่นวายใจ อาม้าลซุนนะหท่านรอซูล1ซุนนะ อัลลอฮให้ 100 ชาฮีด
4- อย่าพูดไร้สาระ ให้พูดเรื่องความตายให้มาก เรื่องกูโบร์ มะชัร มีซาน สะพานซีรอด นรก สวรรค์
5- อย่าฟีกิร อาหารการกิน ให้ฟีเกรอีบาดัตให้มากๆ ละหมาดให้ได้วันละ4ชั่วโนง ริสกีมีอยู่10ช่องทาง ในงานที่เราทำมีอยู่1ช่อง ในอีบาดัตอัลลอฮให้9ช่องด้วยกัน
6- ตัรบียะ อบรมสั่งสอนลูกให้อยู่ในอาม้าลศาสนา
7- มีความพร้อมที่จะให้สามีออกในหนทางของอัลลอฮ ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวย ป่วยหรือลำบาก
8- เมื่อสามีรับตากาซา ภรรยาต้องให้กำลังใจและสนับสนุน จัดกระเป๋าให้สามีออดในหนทางของอัลลอฺ จะได้เข้าสวนสวรรค์ก่อนสามี500ปี
 ข้อ 8 นี้ หากภรรยาจัดสัมภาระให้สามีออก ภรรยาจะได้เข้าสวนสวรรค์ก่อนสามี500ปี แล้วก่อน500 ปีที่ภรรยาได้เข้าสวรรค์ สามีไปอยู่ไหน? แล้ว 500ปีไม่ใช่น้อยๆ เพราะ 1 วัน ในอาคีเราะฮ์ เท่ากับ 1,000ปีในโลกนี้ สามีไปอยู่ไหน???ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น