อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มัซฮับ อิลมุล กาลาม "ตะกรรวิภาค"อีหม่ามนาวาวีย์ ได้กล่าวว่า
มัซฮับ สลัฟ จะไม่กลายถึงวิธีการ(คัยฟียะห์)ของมัน
แต่พวกเขากล่าวว่าจำเป็น(วายิบ)ต้องศรัทธาบนมัน
ต่อบรรดาอายะห์ และฮะดิษ ศีฟาตของพระองค์
และเราเชื่อมั่นกับความหมายที่เหมาะสมกับความ
เกรียงไกรและยิ่งใหญ่ของพระองค์พร้อมกับเชื่อมั่น
ว่า ไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมื่อน พระองค์
ส่วน อาซาอีเราะห์ ที่ว่า..
พระองค์ ปราศเสียจากเสียง ปราศเสียจากตัวตน
ปราศเสียจากการเคลือนไหว ปราศเสียจาดทิศทาง
และนัันคือ มัซฮับ อิลมุล กาลาม "ตะกรรวิภาค"
( ซัรหุซอเฮียะมุสลิม อันนาวาวีย์ 5/24)

อีหม่าม อัซซาฟีอีย์ ได้กล่าวถึงอันตราย
ของพวก อัฮลุล อิลมุล กาลาม "ตะกรรวิภาค"
หรือ (ตะกรรวิบัต) ว่า
คำตัดสิ้นของฉันต่อพวก ตะกรรวิภาคหรือตะกรรนิยมนั้น คือ
ให้หวดด้วยก้าน อินทผลัม และรองเท้า และจับแห่วงศาคณาญาติและชนเผ่าต่างๆ และให้เขากล่าวว่า..นี้คือพวกละทิ้ง
อัล กุรอาน และซุนนะห์ แล้วไปรับเอาวิชา อิลมุล กาลาม
" ตะกรรวิภาค"
(ซิยะรุ้ลอะอ์ลา มินุบะลาอ์ 10/29
มะนากิบ อัซซาฟีอีย์ของ อัลบัยฮะกีย์ 1/462)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น