อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ละหมาดซุนนะห์ทั้ง 25 ประเภท1) แท้จริงสิ่งแรกที่มนุษย์ถูกสอบสวมเรื่องการงานของเขา คือ เรื่องการละหมาด หากละหมาดฟัรดูครบก็เป็นการดีต่อเขา แต่หากละหมาดฟัรดูไม่ครบ อัลลอฮฺจะสั่งให้มลาอิกะฮฺไปดูเรื่องการ ละหมาดซุนนะห์ <3
-----------------------------------------------------------------------------
2) มีศอฮาบะห์มาถามท่านนบีว่า จงบอกฉันหน่อยเถอะการงานอะไรทำให้อัลลอฮฺเมตตาฉันมากที่สุด ถามท่านนบีถึง 3 ครั้ง ท่านนบีจึงตอบว่า จำเป็นแกท่านที่จำเป็นต้องสุญูด (หมายถึงละหมาดซุนนะห์) ทุกครั้งที่ละหมาดจะทำให้เพิ่มพูลความดีต่างๆ และจะช่วยลบล้างความผิดจากบัญชีบาปมากมาย
-----------------------------------------------------------------------------
**(ท่านนบีเน้นย้ำว่าควรละหมาดซุนนะที่บ้านจะดีที่สุด) (ชาย,หญิง)
**ละหมาดฟัรดูควรไปละหมาดที่มัสยิดจะดีที่สุด (สำหรับผู้ชาย)
**ละหมาดฟัรดูและซุนนะห์ที่บ้านจะดีที่สุด (สำหรับผู้หญิง)
และยังมีอีกหลายๆฮะดิษที่บอกความประเสริฐของละหมาดซุนนะห์
การละหมาดซุนนะห์ทั้ง 25 ประเภท
(ประเภทที่ 1)ละหมาดซุนนะห์ก่อน-หลัง ละหมาดฟัรดู (รอวาติบ)
*หมายเหตุ รอวาติบ = ทำเป็นประจำ
-มีการละหมาดวันละ (12 รอกะอัต)
2 รอกะอัต(ก่อน)ละหมาดซุบฮิ
4 รอกะอัต(ก่อน)ละหมาดซุฮฺริ
2 รอกะอัต(หลัง)ละหมาดซุฮฺริ
2 รอกะอัต(หลัง)ละหมาดมัฆริบ
2 รอกะอัต(หลัง)ละหมาดอิชาอฺ
(มีฮะดิษรายงานว่า) ผู้ใดละหมาดซุนนะห์ทั้ง 12 รอกะอัต(รอวาติบ)
อัลลอฮฺจะทรงเมตตาสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในสวนสวรรค์
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 2) การละหมาดซุนนะห์ก่อน-หลังละหมาดฟัรดู
(ไม่ใช่รอวาติบ) (ไม่ได้ทำเป็นประจำ)
4 รอกะอัต(ก่อน)ละหมาดอัสริ
2 รอกะอัต(ก่อน)ละหมาดมัฆริบ
2 รอกะอัต(หลัง)ละหมาดอัสริ
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 3) การละหมาดซุนนะห์วิเตร (ละหมาดในยามค่ำคืน) (จำนวนรอกะอัตเป็นเลขคี่ เช่น 1,3,5,7เป็นการละหมาดปิดท้าย)
ส่วนใหญ่ท่านนบีจะทำ 3 รอกะอัต แต่สามารถทำได้มากกว่านั้น
-วิธีละหมาดวิเตร
1).ละหมาดวิเตร 3 รอกะอัต รวดเดียวจบ แล้วนั่งอัตตะฮียารอกะอัตสุดท้าย
2).ละหมาดวิเตร 2 รอกะอัต แล้วให้สลาม แล้วลุกขึ้นมาละหมาดอีก 1 รอกะอัต
**ท่านนบีกระชับให้ละหมาดทุกคืน แต่หากละหมาดวิเตรแล้วไม่ต้องตื่นมาละหมาดตะฮัจญุด อีก
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 4) ละหมาดซุนนะห์ตะฮัจญุด (ละหมาดในยามค่ำคืนภายหลังจากได้นอนก่อนเข้าละหมาดซุบฮิ)
ท่านนบีจะไม่ละหมาดตะฮัจญุดเกิน 11 รอกะอัต
ให้ละหมาดครั้งละ 2 รอกะอัตจนครบ 8 รอกะอัต แล้วค่อยปิดท้ายด้วยละหมาดวิเตร อีก 3 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 5) ละหมาดซุนนะห์กิยามุลลัยลฺ (การละหมาดซุนนะในยามค่ำยืนเหมือนกับละหมาดตะฮัจญุด แต่จะต่างกันตรงที่หากไม่ได้นอนหลับจะละหมาดกิยามุลลัยลฺ
(บางทัศนะบอกเป็นละหมาดประเภทเดียวกับประเภทที่ 4)
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 6) ละหมาดซุนนะห์ตะรอเวี๊ยะ (ในเดือนรอมฎอน)
ท่านนบีจะละหมาดซุนนะห์ทีละ 2 รอกะอัต เมื่อครบ 8 รอกะอัต ท่านนบีจะละหมาดวิเตรอีก 3 รอกะอัต รวมเป็น 11 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : ท่านนบีจะไม่ละหมาดซุนนะห์จะยามค่ำคืนไม่ว่าเดือนรอมฎอนหรือเดือนไหน จะละหมาดไม่เกิน 11 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 7) ละหมาดซุนนะห์ดุฮา (ละหมาดในยามสายๆ) (สามารถทำได้ทุกวัน)
ละหมาดครั้งละ 2 รอกะอัต จะละหมาดกี่รอกะอัตก็ได้
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 8) ละหมาดซุนนะห์ (ภายหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อย)
ละหมาด 2 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 9) ละหมาดซุนนะห์ก่อนออก-กลับ บ้าน
ออกจากบ้านละหมาด 2 รอกะอัต
กลับจากบ้านละหมาด 2 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 10) ละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิด (การละหมาดซุนนะเมื่อเข้ามัสยิด)
เมื่อเข้ามัสยิดก่อนจะนั่งลงให้ละหมาดซุนนะห์ 2 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 11) ละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอิกอมะหฺ
เมื่อมีการอาซานเสร็จสิ้นแล้วให้ละหมาดซุนนะห์ 2 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 12) ละหมาดซุนนะห์เพื่อเตาบะหฺ (เพื่อกลับตัว)
ละหมาดเมื่ออยากกลับเนื้อกลับตัว เสียใจที่ทำผิด
ให้ละหมาด 2 รอกะอัต (พยายามให้เสียใจระหว่างละหมาด)
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 13) ละหมาดซุนนะห์วันศุกร์
ละหมาดทีละ 2 รอกะอัต ทำเรื่อยไปจนกว่าอิหม่ามมัสยิดจะขึ้นมิมบัร แล้วร่วมกันละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์)
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 14) ละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์)
-หากละหมาดที่มัสยิดให้ละหมาด 4 รอกะอัต
-หากละหมาดที่บ้านให้ละหมาด 2 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 15) ละหมาดซุนนะห์หลังจากกลับจากการเดินทางไกล
ให้ละหมาด 2 รอกะอัต (ละหมาดที่มัสยิดจะดีที่สุด)
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 16) ละหมาดซุนนะห์อิสติคอเราะห์ (ละหมาดเพื่อขอความเมตตา) เช่น ละหมาดเมื่อสับสนในชีวิต
ให้ละหมาด 2 รอกะอัต หรือ ถ้ายังสับสนให้ละหมาด 2 รอกะอัตอีกๆ เรื่อยๆ
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 17) ละหมาดซุนนะห์สุริยะคาด (ทำในขณะเกิดขณะเกิดสุริยะคาด (เน้นหนักให้กระทำ)
ให้ละหมาด 2 รอกะอัต แต่ละรอกะอัตมี 2 รูกั๊วและ 2 สุญูด
**ให้ตักบีรรอตุลเอี๊ยะรอม - อ่านฟาติฮะห์ แล้วอ่านซูเราะห์ยาวๆ -รูกั๊ว แล้วขึ้นมากอดอกให้อ่านฟิาติฮะห์อีกครั้ง แล้วรูกั๊วอีกครั้งแล้ว ลงสุญูด ทำแบบนี้ทั้ง 2 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 18) ละหมาดซุนนะห์จันทรคาด (ทำไมขณะเกิดจันทรคาก)
(ทำเหมือนละหมาดสุริยะคาดดั่งข้อที่ 17)
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 19) ละหมาดซุนนะห์อีด (อีดิ้ลฟิตตริ) (อีดิ้ลอัฎฮา)
ละหมาด 2 รอกะอัต ทำเหมือนละหมาดซุนนะห์อื่นๆ
*แต่เพิ่มตักบีรอีก 7 ครั้ง หลังจากตักบีรรอตุลเอี๊ยะรอม ในรอกะอัตแรก
*รอกะอัตที่ 2 เพิ่มตักบีรอีก 5 ครั้ง
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 20) ละหมาดซุนนะห์อิสติสกออฺ (ละหมาดขอฝน)
ให้ละหมาดตามอิหม่าม
ให้ละหมาดกลางแจ้ง,ให้ขออภัยโทษ ยกมือขอดุอาอ์สูงๆนานๆ
และให้กลับเสื้อผ้า
ให้ละหมาดซุนนะห์ 2 รอกะอัตเหมือนกับละหมาดอีด
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 21) ละหมาดซุนนห์หลังตอวาฟ
ให้ละหมาดซุนนะห์ 2 รอกะอัต ภายหลังจากตอวาฟเสร็จ
รอกะอัตแรก อ่านฟาติฮะห์กับอัลกาฟิรูน
รอกะอัตที่ 2 ให้อ่านฟาติฮะห์ กับอัลอิคลาส
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 22) ละหมาดซุนนะห์เมื่อกลับถึงบ้านในวันอีด
ให้ละหมาดซุนนะห์ 2 รอกะอัต
(บางทัศนะบอกว่าเป็นซุนนะห์เหมือนข้อที่ 9)
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 23) ละหมาดซุนนะห์ละหมาดตัสเบี๊ยะ
(อุลามะอฺขัดแย้งกันว่าทำได้หรือไม่)
(เชคมูฮัมหมัด นาศิรุดดีน อััล-อัลบานีย์ บอกว่าทำได้)
ละหมาด 4 รอกะอัต รวดเดียว ไม่ต้องนั่งอาตะฮียา
แต่ละรอกะอัตให้กล่าวสดุดี(ซิกรุ้ลเลาะห์) 75 ครั้งในแต่ละรอกะอัต
เช่น (ซุบฮานัลลอฮฺวัลฮัมดุลิลละห์วาลาอิลาฮะอิลัลลอฮฺวัลลอฮุอักบัร)
*รายละเอียดมีเยอะ ขอมะอัฟที่ไม่ได้นำเสนอนะครับ
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 24) ละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดกูบา
เป็นการละหมาดที่มัสยิดกูบา 2 รอกะอัต
**(มีผลบุญเทียบเท่ากับการทำอุมเราะหฺ ติรมิซี)
-----------------------------------------------------------------------------
(ประเภทที่ 25) ละหมาดซุนนะห์ที่ตำบลซิ้ลฮุลัยฟะห์
ให้ละหมาด 2 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------
ป.ล ทุกๆการละหมาดซุนนะห์ย่อมมีผลบุญมากมาย มีฮะดิษรองรับ แต่ในที่นี้ไม่ได้นำเสนออย่างละเอียดขอมะอัฟ ณ ที่นี้ด้วย

จัดทำโดยCr.เส้นทางอันเที่ยงตรงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น