อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มีเงินเก็บเท่าไหร่ จึงต้องออกซะกาต


ท่านนบีบอกว่าใครมี 20ดีนาร์
ให้ออกซากาตครึ่งดีนาร์

1 Dinar = 4.25 g
20 Dunar = 85 g

เมื่อเทียบกับหน่วยทองคำของไทย
ทอง 1บาท = 15.244 g

ดังนั้นใครที่มีเงินเก็บ
85 / 15.244 = 5.576 บ.
หรือประมาณคร่าว


เงินเหลือเก็บครบรอบปีมีมูลค่า
เท่ากับทองข้างต้น
(โดยใช้ราคาทองในปัจจุบัน)
สมมุติว่าราคาทองปัจจุบัน
ราคาบาทละ 20,000 บาท
ทอง 5.576บาท จึงเท่ากับ
5.576 * 20,000 = 111,519 บ.
เพราะฉะนั้นถ้ามีเงินเก็บ
ครบรอบปีจำนวน 111,519 บาท
ต้องนำเงินส่วนนี้มาหักออก 2.5%
นำไปออกซะกาต

สูตรวิธีการคิดซะกาต
มีเงินเก็บแสนสองขึ้นไป
ให้นำ 40 มาหารกับจำนวนเงินดังกล่าว

ผลลัพธ์ก็ออกมา จาก 2.5 %

ตัวอย่าง 111,519 ÷ 40
= 2,787บ.

วัลลอฮุอะลัม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น