อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลาเหนียตศิลอดเดือนร่อมาฎอน


🌻สงสัยอยู่ตั้งนาน ทำไมต้องเนียตว่าศิลอดในวันพรุ่งนี้ ทั้งที่เมื่อเข้าเวลามัฆริบก็เป็นวันนี้แล้ว🌻

🐝ตอบโดยอ.อาลี เสือสมิง

ตอบ


บวชนะซัร  บวชกอฎอร่อม่าฎอนหรือบวชในเดือนร่อมาฎอน  กรณีนี้จำเป็นต้องเหนียตในเวลากลางคืนเท่านั้น ซึ่งเวลากลางคืนที่ว่านี้ก็คือ  นับตั้งแต่หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเรื่อยไปจนถึงก่อนแสงอรุณจริงขึ้น  ดังนั้นถ้าผู้ที่จะบวชเหนียตถือบวชนับตั้งแต่เวลาหลังมัฆริบก็ถือว่า  มีเหนียตในเวลากลางคืนแล้ว  ถ้าเหนียตตอนตี  4  ซึ่งเป็นเวลาก่อนแสงอรุณขึ้นยังเป็นเวลากลางคืนอยู่  ก็ถือว่ามีเหนียตในเวลากลางคืนเช่นกัน


ประเด็นที่ถามถึงจึงน่าจะเป็นศัพท์แสงที่ใช้คือคำว่า  “พรุ่งนี้” ถ้าเหนียตตอนหลังอิชาอฺก็น่าจะใช่  เพราะว่ายังไม่เข้าวันใหม่คือยังคงเป็นวันนี้อยู่  แต่ถ้าเหนียตตอนตี  4  ซึ่งเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะเหนียตว่า  พรุ่งนี้ได้อย่างไร  เพราะจริงๆมันเป็นวันนี้แล้ว  นี่เป็นสิ่งที่ชวนให้น่าคิด  แต่ถ้าคิดดีๆ  การเหนียตในเวลาหลังอิชาอฺก็ต้องถือว่าเป็นการเหนียตถือบวชในวันนี้เช่นกันเพราะตามคติการนับวันตามแบบอิสลาม  ถือว่าเมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้าแล้วก็เข้าวันใหม่แล้ว  เพราะกลางคืนมาก่อนกลางวัน  เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนช่างคิด  ชอบตั้งแง่เพราะถ้าเถรตรงช่วงที่ว่าก็คงต้องเหนียตตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกดิน  เพราะเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินวันพรุ่งนี้หรือวันใหม่ก็มาถึงแล้ว  ตกลงจะเอาอย่างไรดี  ทั้ง ๆ ที่หลักการบอกว่าต้องเหนียตในเวลากลางคืน  มิใช่เหนียตในเวลากลางวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น