อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปัจจัยหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการกุ(ปลอม)หะดิษจากหนังสือ “มุศฎอละฮุ้ลหะดิษ” ของอะบูฮัฟศ์ มะห์มูด บิน มะห์มูด ฏอฮ์ฮาน อันนุอัยมีย์
อ.อรุณ บุญชม แปลและเรียบเรียง


สาเหตุหนึ่ง คือ
- ต้องการเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตาอาลา
ด้วยการอุปโลกน์หะดิษขึ้นมา เพื่อทำให้ประชาชาชนชอบทำความดี และหะดิษที่ทำให้ประชาชนกลัวการทำความชั่ว นักรายงานที่อุปโลกน์หะดิษเหล่านี้เป็นพวกสละโลกีย์ และเป็นคนดีพวกเขาเป็นนักอุปโลกน์หะดิษที่เป็นอันตรายที่สุด เพราะประชาชนจะรับเอาหะดิษที่พวกเขาอุปโลกน์ขึ้นมา เพราะมั่นใจในตัวพวกเขา
ส่วนหนึ่งจากพวกนี้ คือ มัยซะเราะห์ บิน อับดิรอบบิฮิ ท่านอิบนุฮฺบบาน ได้เล่าไว้ในหนังสือ อัดดุอาฟาอ์ จากอิบนุ มะห์ดี ว่า :
“ข้าพเจ้าได้ถาม มัยซะเราะห์ บินอับดิรอบบิฮี ว่า ท่านนำหะดิษเหล่านี้มาจากไหน ที่ว่าผู้ใดอ่านอย่างนั้น จะได้รับผลบุญอย่างนั้น เขาตอบว่า ข้าพเจ้าอุปโลกน์ขึ้นเอง เพื่อกระตุ้นประชาชนให้ทำความดี”
(หนังสือ ตัดรีบุรรอวีย์ เล่ม 1 หน้า 283)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น