อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การนำคำพูดอิมามอัช-ชาฟิอียฺ มาอ้างเป็นคำตัดสินพวกวะฮฺฮาบียฺว่าเป็นกาฟิรฺ


โดย อ.อาลี เสือสมิง

 อ้อ! ข้อความของผู้โพสต์ตอนนี้ก็เช่นกัน ผู้โพสต์น่าจะอ้างอิงที่มาของคำพูดที่อิมามทั้ง 3 ท่าน (เราะหิมะหุมุลลอฮฺ) ที่ผู้โพสต์หยิบยกและถ่ายทอดมาเป็นคำตัดสินพวกวะฮฺฮาบียฺว่าเป็นกาฟิรฺด้วย ระบุว่า


อิมามอะหฺมัด อิบนุ หัมบัล (ร.ฮ.) ท่านกล่าวประโยคนั้นไว้ในตำราเล่าใด ใครเป็นผู้รายงาน

อิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) ท่านกล่าวประโยคนั้นไว้ในตำราเล่มใด ใครเป็นผู้รายงานถ่ายทอดจากท่าน

อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ (ร.ฮ.) ท่านกล่าวประโยคนั้นไว้ในตำราเล่มใด ใช่ตำราอะกีดะฮฺ เฏาะหาวียะฮฺหรือไม่? หรือเป็นตำราอรรถาธิบาย (ชัรหุล อัล-อะกีดะฮฺ อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ) เล่มใดใครเป็นผู้อรรถาธิบาย ใช่เล่มที่พวกวะฮฺฮาบียฺชอบอ้างอิงหรือไม่?


ตำราอะกีดะฮฺอิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺมีปราชญ์อะชาอิเราะฮฺและมาตุรีดียะฮฺอธิบายอยู่หลายท่าน อ้างอิงมาสักหน่อยก็จะดีมาก เพราะเป็นคำตัดสินว่าด้วยการหลงผิดและถึงขั้นเป็นกาฟิรฺ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ จะได้กระทำเบาความเอาเสียง่ายๆ เพราะจะกลายเป็นว่า ผู้โพสต์รายงานถ่ายทอดเอาเองโดยไม่มีสะนัด ไม่มีการอ้างอิงที่มา

โดยเฉพาะกรณีของอิมาอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) นั้น นักวิชาการอะชาอิเราะฮฺในบ้านเราบางท่านระบุว่า “และตำราในยุคก่อนที่ได้แต่งขึ้นมาเพื่อรวบรวมอะกีดะฮฺของอิหม่ามชาฟิอียฺนั้น ไม่มีสะนัดที่ถูกต้องถึงอิหม่ามชาฟิอียฺหรือมีสะนัดที่ไม่ศอฮิหฺ ยิ่งกว่านั้นยังมีการกุเท็จเกี่ยวกับอะกีดะฮฺของอิหม่ามชาฟิอียฺตามที่อุละมาอฺได้ยืนยันเอาไว้


ดังนั้นการอ้างของผู้โพสต์ถึงคำกล่าวของอิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของอะกีดะฮฺอย่างแน่นอนจึงต้องระวัง เพราะนักวิชาการอะชาอิเราะฮฺท่านเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ตำราที่แต่งขึ้นมาเพื่อรวบรวมอะกีดะฮฺของอิมามอัช-ชาฟิอียฺนั้น ไม่มีสะนัดที่ถูกต้องถึงอิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) หรือมีสะนัดที่ไม่เศาะฮีหฺ ยิ่งกว่านั้น ยังมีการกุเท็จเกี่ยวกับอะกีดะฮฺของอิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) ตามที่อุละมาอฺได้ยืนยันเอาไว้


เมื่อไม่มีสะนัดถึงอิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) หรือมีสะนัดแต่ไม่เศาะฮีหฺ หรือแย่ถึงขั้นมีการกุเท็จถึงอิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) ด้วยซ้ำ การที่ผู้โพสต์นำคำพูดของอิมามอัช-ชาฟิอียฺ มาอ้างเป็นคำตัดสินพวกวะฮฺฮาบียฺว่าเป็นกาฟิรฺ จะเป็นที่วางใจได้อย่างไร? เพราะไม่มีสะนัดที่ถูกต้อง ซ้ำร้ายอาจจะเป็นการกุเท็จอีกด้วย! แล้วจะนำมาอ้างเป็นคำตัดสินชี้ขาดได้อย่างไรกัน?ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น