อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สู้เจ้าจงพอใจในสิ่งทีอัลลอฮ์กำหนด

สู้เจ้าจงพอใจในสิ่งทีอัลลอฮ์กำหนดให้แก่สู้เจ้าอย่าท้อแท้ในสิ่งทีตั้งใจเอาใว้และจงมีความหวังจากพระองค์อย่าเป็นคนสินหวังและจงมอบหมายจงลีกเลียง.ในสิ่งทีเป็นการฝ่าฝืนต่อคำสอนและพวกท่านจะพบกับควา มสงบในชีวิตนี้อินชาอัลลอฮ์


อ.อัชอารีย์ มณีโสภา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น