อัสลามมุอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลลอฮิวาบารอกาตุ

ครับ...มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาชีวิต แต่ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องได้พบกับความตาย ถึงแม้เขาจะทำอะไรเก็บไว้มากมาย แต่เมื่อความตายมาถึงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัว มนุษย์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองขึ้นบนโลก แต่ความตายก็มาทำลายภาพลวงแห่งสำเร็จที่เขาได้วาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ความตายจึงสอนเขาว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยก่อนตาย

เราจะต้องเรียนรู้ความจริงจากความตาย เพราะความลับของชีวิตถูกซ่อนไว้อยู่ในนั้น ความตายแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่นายของตัวเอง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้มิใช่สถานที่สำหรับการทำให้ความฝันของเราเป็นจริง ความตายสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรมันบอกให้เรารู้ถึงหนทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต่างหาก...!!!

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หากร่างของฉันถูกกาฝั้นและฝังในวันนี้

หากร่างของฉันถูกกาฝั้นและฝังในวันนี้(ซิกรุลเมาต์ รำลึกถึงความตาย)
ฉันได้จบชีวิตลงแล้วร่างของฉัน
กำลังจะถูกกลบทีละนิดๆจนมิดร่าง"""ทุกคนกำลังจะเดินจากฉันไป และ ฉันก็ได้ยินเสียงทุกอย่าง
ก้าวของพวกเขาอย่างชัดเจน ฉัน
กำลังถูกปล่อยให้อยุ่อย่างโดดเดียวตามลำพัง ในสถานทีทีแสนจะ
มึดมิด ทีทีฉันไม่เคยเจอมาก่อน
ฉันกำลังรอคอยการถูกสอบสวน
จากมลาอีกะห์ การเตาบัตและสำนึกผิด ย่อมไม่มีผลอะไรแล้ว
ในเวลานี้เสียงแห่งการขออภัยก็
ไม่มีโอกาสได้ยินอีกต่อไปแล้ว ฉันถูกปล่อยให้อยุ่อย่างโดดเดียวตามลำพัง อย่างแท้จริง......
โอ้อัลลอฮ หากพระองค์ทรงให้โอกาสกับฉันอีกวันสองวันเพือทีฉันจะปรับปรุงตัวเอง
ทีฉันได้ล่วงเกินและซอเล็ม(ทำร้าย)ต่อพวกเขาพวกเขาต้องทุกข์ระทมเพราะการกระทำของฉัน
ฉันจะคืนทรัพย์สินทุกอย่างทีฉัน
เก็บสะสมมาอย่าง ไม่ชอบธรรมและสกปรก......
โอ้อัลลอฮ ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้โอกาสแก่ฉันสักวันสองวันเพือฉันจะได้ปัฎิบัติช่วยเหลือต่อ บิดามารดา ผู้
เป็นทีรักของฉัน ทีฉันเคยก้าวร้าว
และ พฤติกรรมทีหยาบคายต่อท่านทั้ง
สองตลอดมา เพือฉันจะได้ขอมาอัฟต่อท่านทั้งสอง ทำไมฉันจึงไม่สำนึกถึงความรักทีท่านทั้งสองได้ทุมเทกับฉัน ทำไมฉันไม่สำนึกถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ ของพระองค์ทีมีต่อฉัน.......
โอ้อัลลอฮ ขอพระองค์ได้ทรงให้
โอกาสฉันอีกสักวันสองวันได้ไหม เพือฉันได้มีเวลาอยุ่ร่วมกับครอบครัวของฉัน ร่วมกันทำ อามัลอีบาดะห์ ซุยุตต่อพระองค์ ทีผ่านมาฉันไม่เคยมีเวลาให้กับพวกเขาเพือร่วมกัน ทำอีบาดะห์ต่อพระองค์เลย
ฉันรู้สึกสำนึกผิดทีฉันได้ปล่อยให้
อายุของฉันได้ผ่านมาอย่างไร้ค่า
และสูญเปล่าแต่...เมือฉันได้ถูกฝัง ณ วันเวลานี้ทุกอย่างก็สายไปแล้ว
นอกจากเฝ้าคอยเหตุการต่างๆทีจะเกิดขึ้นกับฉัน หลังจากนี้จนถึงวันทีถูกรวมในทุ่งมะฮชัร...
โอ้อัลลอฮ ฉันขอฝากสลามฉันไปยังเพือนสนิทมิตรสหายทีคอยตักเตือนฉัน แท้จริงแล้ว เพือนทีดีทีสุด คือเพือนทีคอยเตือนสติให้นึกถึงความตาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น